• ناشر: نشر چشمه
  • قطع:

    رقعی

  • پدیدآورندگان
  • شابک:

نکاتی درباره‌ی ترجمه‌ی مسئله‌ی تقصیر نوشته‌ی کارل یاسپرس

۱۳۹۸/۰۸/۲۰

 

معرفی و نقد کتاب تهران| کتاب «مسئله‌ی تقصیر» را فریده فرنودفر و امیر نصری ترجمه کرده‌اند و نشر چشمه در سال ۱۳۹۳ در مجموعه‌ «تردید» چاپ کرده است.

در ترجمه‌ی کتاب، که براساس متن اصلی آلمانی کتاب صورت گرفته است، در بیشتر موارد اشکالی دیده نمی‌شود چراکه خواننده می‌تواند جملات فارسی را بخواند و بفهمد و با ارتباط برقرار کردن میان جملات، مدعیات اصلی و فرعی یاسپرس را شناسایی کند. مع‌ذلک ذکر چند ملاحظه درباره‌ی ترجمه، با استناد به ترجمه‌ی انگلیسی، ضروری است.

در هنگامِ خواندنِ چند بخش از کتاب، به دلیل نامفهومی برخی جملات، به ترجمه‌ی انگلیسیِ کتاب رجوع کردم و متوجه شدم که در متن فارسی، گاه ترجمه‌ی نادرست و گاه ترجمه‌ی نادقیق و گاه فقدان وحدت در ترجمه وجود دارد {تنها بخش‌هایی از متن، و نه کل متن، را با ترجمه‌ی انگلیسی تطبیق دادم}. به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنم:

۱. «این به نوبه ی خود بدان معنا نیست که ما برای انجام تبلیغات آزاد بودیم» (۲۱)

‘This again does not mean that we have freedom to engage in propaganda’ (4).

متناسب با انتخاب واژگان دو مترجم فارسی ترجمه‌ی صحیح بدین قرار است: «… ما برای انجام تبلیغات آزادیم {یا از آزادی برخورداریم}».

۲. «اما عکس این مسئله، در خصوص سخن‌گفتن با یکدیگر صادق است: اندیشیدن به همه چیز …» (۲۳)

‘Yet this, too, applies to talking with each other: …’  (6)

در ترجمه‌ی کتاب، که براساس متن اصلی آلمانی کتاب صورت گرفته است، در بیشتر موارد اشکالی دیده نمی‌شود چراکه خواننده می‌تواند جملات فارسی را بخواند و بفهمد و با ارتباط برقرار کردن میان جملات، مدعیات اصلی و فرعی یاسپرس را شناسایی کند. مع‌ذلک ذکر چند ملاحظه درباره‌ی ترجمه، با استناد به ترجمه‌ی انگلیسی، ضروری است. در هنگامِ خواندنِ چند بخش از کتاب، به دلیل نامفهومی برخی جملات، به ترجمه‌ی انگلیسیِ کتاب رجوع کردم و متوجه شدم که در متن فارسی، گاه ترجمه‌ی نادرست و گاه ترجمه‌ی نادقیق و گاه فقدان وحدت در ترجمه وجود دارد.

۲۰ مورد دیگر را اینجا بخوانید

Leave A Comment

Your email address will not be published.